Coster

Coster


Redacties van vaktijdschriften kunnen hun werkproces met Coster grotendeels automatiseren. Vanaf inschrijving tot publicatie: Coster organiseert het proces, beheert de inkomende informatie en de beoordelingen. 

Hoe werkt het?

Coster leidt artikelen door een proces waarbij de redactie ze beoordeelt en bewerkt totdat ze geschikt zijn voor publicatie. De redactie krijgt een overzicht van de status van de artikelen: in beoordeling, in bewerking of bij de hoofdredacteur.

Coster koppelt het artikel aan één of meerdere meelezers die online kunnen beoordelen of een artikel geschikt is voor publicatie. Ook kan de redactie online aantekeningen maken bij dit artikel.

De applicatie beheert standaardbrieven die de redactie kan gebruiken voor bijvoorbeeld acceptatie of afwijzing. Automatisch archiveert Coster de gepubliceerde artikelen en uiteraard voorziet de applicatie ook in versiebeheer en rapportagemogelijkheden. Coster is geschikt voor elke tijdschriftredactie die meer ordening aan wil brengen in het beoordelingsproces van artikelen.

Voordelen

Een zeer groot voordeel is dat deze applicatie het werkproces uniformeert. Als een collega er niet is, kan een ander het direct overnemen. Iedereen kan vanaf elke werkplek, op elk moment, bij het onderhanden werk. Redacties krijgen inzicht in en overzicht over het werkproces.

Wie was Coster?

Laurens Janszoon Coster (ca 1370-1440) wordt uitsluitend in Haarlem beschouwd als de uitvinder van de boekdrukkunst. Volgens de overlevering deed Coster de uitvinding bij toeval in het stadsbos de Haarlemmerhout, toen hij in een park stukjes beukenschors in de vorm van letters sneed, die op het moment dat ze op de grond vielen een afdruk in het zand achterlieten. Dit verhaal is vrijwel zeker a-historisch.